UPDATES VAN HET BESTUUR

Contributie Mededeling / Update 8 April

Beste leden,

Na een hoop geregel met banken en de Kamer van Koophandel kunnen we eindelijk overgaan tot de eerste halfjaarlijkse incasso.

Deze contributie incasso zal zijn voor Januari t/m Mei ( 5 maanden)

in Juni zullen we nog 1mailig een maandelijkse incasso doen en in September gaan we dan over tot de gewenste halfjaarlijkse incasso periodes, namelijk van  September t/m Januari en van Februari t/m Juni.

U kunt dus in de loop van deze maand de eerste incasso verwachten.

Mededeling / Update 20 December

Naar aanleiding van onze ledenvergadering, november j.l., en ons voorstel tot contributie verhoging van 10 euro per groep per jaar is er het volgende mede te delen:

De voorgestelde contributie verhoging van 10 euro is niet nodig. Door een steeds beter beeld op de groepen, o.a. door een nu kloppende ledenadministratie zijn de contributies voor 2019 nu anders voorgesteld. Dit betekent voor de groepen het volgende op jaarbasis:

  • Jeugd van 95 (2018) naar 100 (2019) euro
  • Selectie Turnen van 192,5 ( 2018) naar 190 (2019)  euro
  • Selectie Spring van 140 ( 2018) naar 150 (2019)  euro
  • Volwassen van 115 ( 2018) naar 110 (2019)  euro
  • Volwassen Toestel van 170 ( 2018) naar 160 (2019)  euro
  • Koersbal blijft 75 euro

Hiermee komen de groepen beter in balans vwb inkomsten en uitgaven.
Bij leden groei/krimp zullen we voor 2020 opnieuw de contributies bijstellen en voorleggen in de Algemene Leden Vergadering.
Hopelijk kan deze contributie uw goedkeuring krijgen, samenvattend is het een meevaller voor elke groep. De ene stijgt minder hard dan reeds goedgekeurd in november, de ander zakt zelfs.
Mocht dit toch vragen opleveren dan ben ik meer dan bereid samen hier naar te kijken.

We wensen jullie fijne dagen en een sportief 2019
namens het Kwiek Bestuur,

Arnold van der Lee
Penningmeester Kwiek