Historie

historie1

Gymnastiekvereniging Kwiek is op 4 april 1967 opgericht door onderwijzers van de drie basisscholen uit Nieuwveen. Te weten de heren Bakker, Amelunxen en Wildenburg. Er werd een vertegenwoordiger van de KNGU uitgenodigd en een voorlichtingsavond georganiseerd. Alle belangstellenden waren enthousiast over de plannen en het gemeentebestuur verleende de noodzakelijke medewerking. De vereniging was een feit.

Ongeveer 4 weken na de oprichting kon er worden gestart met het geven van gymnastieklessen, in het gebouw ‘Kwiek’ aan het Schoterveld. Dit pand, wat voorheen een naaiatelier was, werd verbouwd tot gymzaal.


Omdat de naam van het gebouw ook heel goed paste bij de vereniging is deze naam als verenigingsnaam gekozen. Vele dorpsgenoten van jong tot oud bezochten wekelijks de lessen in de gymzaal.
historie2

In 1980 wordt sportzaal de Ringkant geopend en verhuist Kwiek naar de nieuwe accommodatie, waar nog meer mogelijkheden voor de gymnastieklessen zijn. In die jaren groeit het ledental van Kwiek dan ook gestaag.

Vanaf de oprichting, nu meer dan 45 jaar geleden, heeft de gymnastiekvereniging zich ontwikkeld tot een veelzijdige sportvereniging met een breed sport-aanbod naast de vertrouwde gymlessen.