Kwiek nieuwsbrief augustus en nieuw rooster

Nieuwveen, 14 augustus 2020

Beste Kwiek Leden,

Wat een heftige tijd hebben we beleefd en zitten we nog in. En hoe lang nog?
Voor iedereen is deze tijd verwarrend geweest, zo ook voor ons, het bestuur van Kwiek.
In de start van corona hebben we gemeend alle activiteiten op pauze te zetten en al snel daarna werden we ingehaald door landelijk beleid dat alle sportzalen per direct moesten sluiten. Vanaf 1 juli is dat weer versoepeld, echter hebben we hier als Kwiek geen gebruik van gemaakt. In de tussentijd hebben we enkele activiteiten weer weten op te starten, maar niet allemaal. Vanaf 7 september willen we weer volop aan de gang.

We hebben nog de nodige moeite gehad om een rooster te krijgen met voldoende leiding. Ook daar wijzigen zaken in (net als elk jaar).
Toegevoegd aan deze brief vind je een rooster waar we vanaf 7 september mee aan de slag willen gaan. Voor enkele groepen geeft dit wijzigingen, die ik apart daaronder zal uitleggen.

Daarnaast blijven we op zoek naar hulp, op wat voor manier dan ook. Er is altijd wel wat te doen voor iemand die een bijdrage wil leveren, meedenken of meewerken, het kan allebei.

Wellicht dan toch heel concreet, voor de springroep op maandag zijn we op zoek naar een train(st)er die ervaring heeft met gym en turnen. Mocht je iemand kennen die dit kan, dan horen we dat graag.

We pogen veel info op onze site actueel te houden als onze primaire informatiebron.
Tevens zijn we aan het kijken of we hier verbeteringen in kunnen aanbrengen zodat we jullie bij nieuwe informatie sneller op de hoogte kunnen brengen. Vooralsnog adviseren we ieder de site regelmatig te raadplegen voor de meest actuele info.

Mocht dit alles vragen opleveren dan zijn we meer dan bereid samen hier naar te kijken.

We wensen jullie allen een gezond & sportief 2020
namens het voltallige Kwiek Bestuur,

Arnold van der Lee
Penningmeester Kwiek.

Voorlopig Rooster voor 2020/2021

Consequenties:

Groepen

Meisjes waren vorig jaar 3 groepen, wegens omvang
Dit jaar schuiven diverse kinderen door en is er een nieuwe trainster (Cynthia). Dit is voor komend jaar teruggebracht naar 1 groep

Jong Talent waren vorig jaar 2 groepen, met langer trainingstijd
Dit jaar 1 kleinere groep, tijd naar 1 uur

Springgroep, is voor dit jaar nog geen leiding gevonden, dus groep is onder voorbehoud

Overige groepen blijven in stand

Corona

Tijdens onze activiteiten zullen we zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand van elkaar hanteren, maar dit zal gezien de aart van de sport niet altijd mogelijk zijn. We zullen desinfectie middelen en zeep blijven verzorgen en moedigen ook iedereen aan vooraf en na de trainingen de handen te wassen. Verder zullen we nauwgezet de autoriteiten volgen en nieuwe maatregelen treffen indien dit nodig is.

Contributie

Dit wordt weer opgestart voor alle groepen per september