Nieuws en incasso voorstel – mei

Nieuws en incasso voorstel / 28 mei

Beste Kwiek Leden,

Halverwege het seizoen en Kwiek staat er goed voor.

Wij hebben de financiële- en ledenadministratie weer op orde en de meeste groepen blijven groeien. Tevens zijn er materialen aangeschaft, is de brug weer gerepareerd en is er een turnkamp georganiseerd.

Wat we ook hebben aangepast in dit jaar is de contributie periode.

In de jaarvergadering van november 2018 hadden we voorgelegd om de contributie periode te verlengen van maandelijks naar halfjaarlijks.
Met de daar verkregen goedkeuring zijn we hier in 2019 mee aan de slag gegaan en is onze eerste halfjaarlijkse incasso inmiddels afgerond.

De beredenering voor halfjaarlijkse incasso’s was 2-ledig.

Onze grootste uitgave, de zaalhuur, betalen we halfjaarlijks, terwijl onze contributies maandelijks geïnd werden. Hierdoor liepen we een continu financieel risico.

Daarnaast was de verwachting dat een halfjaarlijkse incasso ons minder tijd zou kosten.

Inmiddels hebben we betere afspraken kunnen maken met de gemeente over de betaling van de zaalhuur en blijkt in de praktijk dat we nu juist meer tijd kwijt zijn aan het innen van de contributie. Tevens hebben we bij diverse leden gepolst waar de voorkeur ligt. Ook daaruit blijkt dat er toch een voorkeur is voor maandelijkse incasso, zeker bij grotere bedragen.

Om bovengenoemde redenen hebben wij besloten om de incasso periode vanaf juni weer maandelijks te laten verlopen. Hiermee zal de uitschrijf periode ook weer maandelijks worden.

Het uitschrijven of wijzigen van het lidmaatschap dient bij voorkeur via mail te gebeuren, dit scheelt ons veel werk. Je kunt deze bereiken via ledenadministratie@kwieksportvereniging.nl. Tevens pogen we op onze website ook altijd de info actueel te houden. Daar kunt u dus deze berichtgeving ook terugvinden.

Mocht u hier nog vragen of opmerkingen over hebben, dan horen wij het graag.

We wensen jullie allen alvast een fijne zomer
Namens het voltallige Kwiek Bestuur,

Arnold van der Lee
Penningmeester Kwiek