UPDATES VAN HET BESTUUR

Nieuws / 6 september

Beste Kwiek Leden,

 

Eindelijk mogen we weer, Vol energie de opgedane vakantie “erfenissen” mogen er weer af gesport worden.

Vanuit het bestuur willen we uiteraard graag iedereen uitnodigen om te kijken of je iets kunt doen voor de club. Zo hebben Sara en Tamara zich ingezet voor extra materialen en versnelde repartie van kapotte materialen. Voor sommige materialen zijn we nog in gesprek met o.a. de gemeente. Maar al sowieso fijn dat jullie dit oppakken, dank dus. 

Tevens starten we deze week met een nieuw gymonderdeel, het zogenaamde free runnen voor de jeugd.  Komende vrijdag starten we hier mee, heb je interesse dan ben je van harte welkom om het te proberen.

 

Er is het e.e.a. aangepast aan het rooster, tevens heeft dat consequenties voor de contributie van de selectie springgroep. Hier komen we nog op terug. De contributie zal weer gaan starten eind September, nu weer in maandelijks ritme dus

 

Veel plezier en gezondheid gewenst in het komende seizoen.
Namens het voltallige Kwiek Bestuur,

Arnold van der Lee
Penningmeester Kwiek

 

 
=====================================================
Nieuws en incasso voorstel / 28 mei

Beste Kwiek Leden,

Halverwege het seizoen en Kwiek staat er goed voor.

Wij hebben de financiële- en ledenadministratie weer op orde en de meeste groepen blijven groeien. Tevens zijn er materialen aangeschaft, is de brug weer gerepareerd en is er een turnkamp georganiseerd.

Wat we ook hebben aangepast in dit jaar is de contributie periode.

In de jaarvergadering van november 2018 hadden we voorgelegd om de contributie periode te verlengen van maandelijks naar halfjaarlijks.
Met de daar verkregen goedkeuring zijn we hier in 2019 mee aan de slag gegaan en is onze eerste halfjaarlijkse incasso inmiddels afgerond.

De beredenering voor halfjaarlijkse incasso’s was 2-ledig.

Onze grootste uitgave, de zaalhuur, betalen we halfjaarlijks, terwijl onze contributies maandelijks geïnd werden. Hierdoor liepen we een continu financieel risico.

Daarnaast was de verwachting dat een halfjaarlijkse incasso ons minder tijd zou kosten.

Inmiddels hebben we betere afspraken kunnen maken met de gemeente over de betaling van de zaalhuur en blijkt in de praktijk dat we nu juist meer tijd kwijt zijn aan het innen van de contributie. Tevens hebben we bij diverse leden gepolst waar de voorkeur ligt. Ook daaruit blijkt dat er toch een voorkeur is voor maandelijkse incasso, zeker bij grotere bedragen.

Om bovengenoemde redenen hebben wij besloten om de incasso periode vanaf juni weer maandelijks te laten verlopen. Hiermee zal de uitschrijfperiode ook weer maandelijks worden.

Het uitschrijven of wijzigen van het lidmaatschap dient bij voorkeur via mail te gebeuren, dit scheelt ons veel werk. Je kunt deze bereiken via ledenadministratie@kwieksportvereniging.nl. Tevens pogen we op onze website ook altijd de info actueel te houden. Daar kunt u dus deze berichtgeving ook terugvinden.

Mocht u hier nog vragen of opmerkingen over hebben, dan horen wij het graag.

We wensen jullie allen alvast een fijne zomer
Namens het voltallige Kwiek Bestuur,

Arnold van der Lee
Penningmeester Kwiek

==============================================================================================
Contributie Mededeling / Update 8 April

Beste leden,

Na een hoop geregel met banken en de Kamer van Koophandel kunnen we eindelijk overgaan tot de eerste halfjaarlijkse incasso.

Deze contributie incasso zal zijn voor Januari t/m Mei ( 5 maanden)

in Juni zullen we nog 1mailig een maandelijkse incasso doen en in September gaan we dan over tot de gewenste halfjaarlijkse incasso periodes, namelijk van  September t/m Januari en van Februari t/m Juni.

U kunt dus in de loop van deze maand de eerste incasso verwachten.

==============================================================================================
Mededeling / Update 20 December

Naar aanleiding van onze ledenvergadering, november j.l., en ons voorstel tot contributie verhoging van 10 euro per groep per jaar is er het volgende mede te delen:

De voorgestelde contributie verhoging van 10 euro is niet nodig. Door een steeds beter beeld op de groepen, o.a. door een nu kloppende ledenadministratie zijn de contributies voor 2019 nu anders voorgesteld. Dit betekent voor de groepen het volgende op jaarbasis:

  • Jeugd van 95 (2018) naar 100 (2019) euro
  • Selectie Turnen van 192,5 ( 2018) naar 190 (2019)  euro
  • Selectie Spring van 140 ( 2018) naar 150 (2019)  euro
  • Volwassen van 115 ( 2018) naar 110 (2019)  euro
  • Volwassen Toestel van 170 ( 2018) naar 160 (2019)  euro
  • Koersbal blijft 75 euro

Hiermee komen de groepen beter in balans vwb inkomsten en uitgaven.
Bij leden groei/krimp zullen we voor 2020 opnieuw de contributies bijstellen en voorleggen in de Algemene Leden Vergadering.
Hopelijk kan deze contributie uw goedkeuring krijgen, samenvattend is het een meevaller voor elke groep. De ene stijgt minder hard dan reeds goedgekeurd in november, de ander zakt zelfs.
Mocht dit toch vragen opleveren dan ben ik meer dan bereid samen hier naar te kijken.

We wensen jullie fijne dagen en een sportief 2019
namens het Kwiek Bestuur,

Arnold van der Lee
Penningmeester Kwiek